Tennant T300

Levererar hög prestanda och konsekvent resultat på praktiskt
taget alla hårda golvytor för en lägre rengöringskostnad

Inbyggda maskin-instruktioner hjälper till att säkerställa att maskinen används
på ett säkert sätt och med ett bättre resultat. Förenklad utbildning och minskade
rengöringskostnader.

Insta-ClickTM patentsökt skurdäck gör det möjligt att installera TennantTrue®
rondellhållare och borstar ergonomiskt. Gör installationen säkrare och snabbare.