Tennant S10

S10 sopar snäva och öppna ytor bättre än någon annan gå bakom sopmaskin tillgänglig
Förbättra driftstiden med den största tratten på någon bakom sopmaskinen; innehåller upp till 70 kg skräp
Exceptionell dammkontroll skyddar anläggningen och anställda från potentiellt skadligt damm.