Tennant 2370

Tennant 2370 är perfekt för användning i bullerkänsliga miljöer, t.ex. butiker, sjukhus, kontor och skolor.

Tennant 2370 är en ultra highspeed med dammkontroll som ger suveräna glansresultat på ytbehandlade golv medan den konsoliderar ytbehandlingen för bättre hållbarhet och snabbt och enkelt underhåll. Tennant 2370 är ergonomiskt konstruerad, idealisk för användning på hårda och flexibla ytbehandlade golv av t.ex. trä, laminat, kakel, PVC och linoleum. Tennant 2370 är perfekt för användning i bullerkänsliga miljöer, t.ex. butiker, sjukhus, kontor och skolor.